Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

قزل آلا خال قهوه ای

ماهی قزل آلا قهوه ای بومی اروپا است و در محیط زیست طبیعی آب های اروپایی حضور دارد. آب مناسب جهت اینگونه ،آب زلال  با شرایط حرارتی نسبتا پایدار. دمای مطلوب بین 8 تا 16 درجه سانتیگراد با حداکثر 24 درجه سانتیگراد است.هر نوع  شرایط مزرعه را کمتر  تحمل می کنند. این گونه  بسیار حساس در مقابل ویروس VHS و IHN  نیستند. رشد ماهی قزل آلا قهوه ای در مقایسه با ماهی قزل آلای رنگین کمان و ماهی قزل آلا کمتراست. گوشت آن بسیار لطیف و خوشمزه است. هدف اصلی پرورش ماهی قهوه ای، بازسازی ذخایر رودخانه های اروپایی است.


گونه

جمعیت مخلوط

icon01-types

فصول عرضه

آذرماه تابهمن ماه

icon02-availalibity

میزان بازماندگی

۹۶٪ تا شروع غذاگیری

icon03-procent

زمان هچ

۴۳۰ تا ۴۵۰ روز درجه

icon04-shop

زمان فروش

۳۰۰ تا ۳۲۰ روز درجه

icon05-chemical