Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych są firmy:

1) Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz z siedzibą w Dąbiu 77-100,
przy ul. Spacerowej 12, prowadzącej działalność na podstawie spółki cywilnej z dnia 07.04.2003 r.  ,
NIP 842-162-77-17, REGON:771587896, tel.: 59 822 80 98, e-mail: biuro@ikra-dabie.pl

2) Gospodarstwo „BUDÓWKO” Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz, Budówko 1, 76- 248 Dębnica Kaszubska, prowadzącej działalność na podstawie spółki cywilnej z dnia 12.02.2003r.,
NIP 8392619068, REGOPN: 770787802, tel. 59 822 80 98, e-mail: biuro@ikra-dabie.pl

3) Aqua Concept S.C. Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz z siedzibą w Dąbiu przy ul. Spacerowej 12, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 842-177 33 76,
REGON: 363598571, tel.: 59 822 80 98, e-mail: biuro@ikra-dabie.pl

 

Do czego będą używane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

- ułatwienia kontaktów handlowych oraz przedstawienia oferty sprzedaży ikry

- marketingu bezpośredniego oferowanych produktów i usług, przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymanie.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych , jest artykuł 6 ust. 1 a), b), c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wyrażenie i cofnięcie zgody 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, może natomiast być niezbędne do zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

Cofnięcie zgody jest możliwe w każdym momencie i nie jest to związane z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcia zgody można dokonać w dowolny, wybrany sposób (e-mail, poczta tradycyjna) tak, aby dotarła do wiadomości administratora.

 

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe mogą zostać udostępnione kontrahentom w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

 

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi?

W każdym momencie mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub inne dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególnoi)ści: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.

 

Do kiedy Państwa dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wycofania zgody lub, jeśli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora – do momentu wystawienia sprzeciwu.

 

Jak skontaktować się z administratorem danych?

Kontakt z administratorem: adres e-mail  biuro@ikra-dabie.pl

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka wobec plików Cookies

Przeglądarka internetowa każdego Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe, tzn. cookies. W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Cookie jest to alfanumeryczny identyfikator, który utożsamiany jest z przeglądarką internetową, której Użytkownik używa. Dzięki cookies witryna może gromadzić statystyki na temat sesji Użytkowników ją odwiedzających. Dane, które witryna gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookies  bądź też ich automatyczne wymazywanie po zakończeniu wizyty na stronie www. W większości przeglądarek internetowych w menu pomocy przeglądarki, Użytkownik może znaleźć informację jak zarządzać swoimi cookies. Znaleźć  tam również można informację jak je usunąć oraz jak w przyszłości zablokować możliwość zapisania cookies na komputerze Użytkownika.