Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

Selekcja genetyczna

Nieustannie pracujemy nad poprawą naszych linii matecznych. W celu uzyskania jak największej zmienności genetycznej wdrożyliśmy specjalny system identyfikacji poszczególnych szczepów. Pozwala on na ciągłe monitorowanie naszych stad matecznych. Skupiamy się głównie na oczekiwanych wynikach hodowlanych, takich jak wysokie tempo wzrostu, oporność na choroby i wydajność rzeźna. Początkowo weryfikacja odbywa się w naszych gospodarstwach, następnie u naszych klientów, którzy ściśle współpracują z nami w tym zakresie. Pozwala to na ciągłe ulepszanie linii hodowlanych. Dodatkowo współpracujemy z różnymi dobrze znanymi instytutami specjalizującymi się w dziedzinie biotechnologii, głównie Instytutem Rybactwa Śródlądowego i Polską Akademią Nauk w Olsztynie. Współpracujemy również z prywatnymi firmami specjalizującymi się w genetyce.


 

Zdrowie

Jednymi z naszych strategicznych celów działalności to zapewnienie najwyższej jakości ikry. Ryby hodowane w naszych Gospodarstwach posiadają status wolnych od VHS i IHN.
Oba Gospodarstwa posiadają nadane numery weterynaryjne i pozostają pod ścisłą kontrolą Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Z racji członkostwa Polski w Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) Wylęgarnia Ryb Dąbie zobligowana jest również do utrzymania wysokich standardów sanitarno-weterynaryjnych zawartych w Kodeksie Zdrowia Zwierząt Wodnych. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Inspekcji Weterynaryjnej każdy zakup ikry opatrzony jest odpowiednim dokumentem identyfikacyjnym sprzedaży lub świadectwem pochodzenia i zdrowia.
Mając na względzie wymogi weterynaryjno–sanitarne wjazd obcych środków transportu na tereny gospodarstw jest surowo zabroniony.

Nieustanny rozwój

W celu utrzymania statusu firmy innowacyjnej i wiodącej w naszym obszarze działalności, zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych, oddanych pracowników, rozwijających nieustannie procesy hodowlane w zakresie technologii, wyposażenia oraz narzędzi wspomagania programowego IT.
Zastosowane technologie produkcyjne są sprawdzone i przynoszą dobre wyniki hodowlane. Dobrane przez nas narzędzia hodowli są opracowywane przez wiodące firmy z naszego sektora. Aby osiągnąć oczekiwane wyniki opracowujemy również własne rozwiązania, które nie są dostępne na rynku.