Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

Opis operacji

W obecnej perspektywie finansowej Wylęgarnia Ryb Dąbie Krzysztof Grecki, Jacek Juchniewicz otrzymała wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze dla przedsięwzięć

       1. Doposażenie istniejących i budowę nowych obiektów hodowlanych Wylęgarni Ryb DĄBIE.

Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie istniejących i budowa nowych obiektów hodowlanych wylęgarni ryb Dąbie w niezbędny sprzęt i urządzenia mające na celu poprawę efektywności wykorzystania recyrkulacji wód hodowlanych przy jednoczesnym wzroście wielkości produkcji.

       Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

Projekt dofinansowany jest z poddziałania 2.3.3. „Ochrona Środowiska”, o których mowa w art. 48 ust.1 lit. e, i, j  rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 6 289 077,71 zł przy dofinansowaniu 2 556 535,65 zł, w tym 1 917 401,73 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

        2. Budowa budynku socjalno-gospodarczego

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę infrastruktury istniejącego gospodarstwa rybackiego w Dąbiu o nowy budynek socjalno-gospodarczy. Operacja ma na celu poprawę warunków pracy w ośrodku hodowlanym i  przyczynia się do zwiększenia efektywności prowadzonej produkcji ikry ryb łososiowatych

 

Cel operacji stanowi „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury”.

Projekt dofinansowany jest z poddziałania 2.3.1. „Inwestycje produkcyjne”, o których mowa w art. 48 ust.1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 3 103 262,00 zł przy dofinansowaniu 1 000 000,00 zł, w tym 750 000,00 zł stanowią środki finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

94954449981aeca7bee68efaa4dd6f2d_f91
d62ff5f1ffc89274f963ada5b5ebc64a_f92
b56ccdb54b7fc2d72d97b938bdd60b78_f93