Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

Data umieszczenia ogłoszenia 22.01.2019 r.

„Zapytanie ofertowe dotyczące budowy budynku socjalno-gospodarczego w lokalizacji Dąbie k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl  „.

11.02.2019 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy „Budowy budynku socjalno-gospodarczego”.

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 24.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Budowa hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą” w lokalizacji Gostkowo k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl

9.07.2021 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy na:

"BUDOWA HALI HODOWLANEJ RYB ŁOSOSIOWATYCH W RAMACH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO RYBACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ” w lokalizacji Gostkowo: Dz. nr 506/14 i 506/15 obr. Gostkowo, gm. Bytów – Kod CPV 45200000-9. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny

Data umieszczenia ogłoszenia 9.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Budowa hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą”  II ETAP w lokalizacji Gostkowo k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl

4.07.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy na:

"BUDOWA HALI HODOWLANEJ RYB ŁOSOSIOWATYCH W RAMACH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO RYBACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ” II etap w lokalizacji Gostkowo: Dz. nr 506/14 i 506/15 obr. Gostkowo, gm. Bytów – Kod CPV 45200000-9. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny

Data umieszczenia ogłoszenia 24.06.2022 r.

(Opening date for inquiry June 24, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Substrat złóż biologicznych (Bioelements)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry)

15.07.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Substrat złóż biologicznych (Bioelements) 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: BIOFILM TECH GmbH, D-53111- Bonn, Wilhelmstr. 25, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: BIOFILM TECH GmbH, D-53111-Bonn, Wilhelmstr. 25, which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r. (Opening date for inquiry July 7, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Mikrosita (Drum filters)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry.)

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Mikrosita (Drum filters)

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Faivre, która uzyskała 80 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: Faivre, which obtained 80 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Dmuchawy  Roots

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy dmuchaw Roots:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: EKOFINN-POL Sp. z o.o., która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: EKOFINN-POL Sp. z o.o., which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r. (Opening date for inquiry July 7, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Optyczna sortownica do ikry (Optical eyed eggs sorter)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry.)

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Optyczna sortownica do ikry (Optical eyed eggs sorter)

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: IMV Technologies, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: IMV Technologies, which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 13.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Zestawy hydroforowe

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

5.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy Zestawów hydroforowych:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Hydro-Vacuum S.A., która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny