Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

Data umieszczenia ogłoszenia 22.01.2019 r.

„Zapytanie ofertowe dotyczące budowy budynku socjalno-gospodarczego w lokalizacji Dąbie k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl  „.

11.02.2019 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy „Budowy budynku socjalno-gospodarczego”.

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 24.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Budowa hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą” w lokalizacji Gostkowo k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl

9.07.2021 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy na:

"BUDOWA HALI HODOWLANEJ RYB ŁOSOSIOWATYCH W RAMACH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO RYBACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ” w lokalizacji Gostkowo: Dz. nr 506/14 i 506/15 obr. Gostkowo, gm. Bytów – Kod CPV 45200000-9. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny

Data umieszczenia ogłoszenia 9.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące: „Budowa hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą”  II ETAP w lokalizacji Gostkowo k/Bytowa:

* treść zapytania – pobierz (Zapytanie ofertowe)

* oświadczenie – pobierz (Oświadczenie)

Informacje w sprawie zamówienia i udostępnienia dokumentacji budowlanej udziela Dyrektor ds. operacyjnych Marcin Jesiołowski tel. 509 261 534 mail: mje@ikra-dabie.pl

4.07.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy na:

"BUDOWA HALI HODOWLANEJ RYB ŁOSOSIOWATYCH W RAMACH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO RYBACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ” II etap w lokalizacji Gostkowo: Dz. nr 506/14 i 506/15 obr. Gostkowo, gm. Bytów – Kod CPV 45200000-9. 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm: Agnieszka Turzyńska Przedsiębiorstwo Budowlane Turzyński i Grzegorz Trojański Przedsiębiorstwo Budowlane Trobud, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny

Data umieszczenia ogłoszenia 24.06.2022 r.

(Opening date for inquiry June 24, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Substrat złóż biologicznych (Bioelements)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry)

15.07.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Substrat złóż biologicznych (Bioelements) 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: BIOFILM TECH GmbH, D-53111- Bonn, Wilhelmstr. 25, które uzyskało 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: BIOFILM TECH GmbH, D-53111-Bonn, Wilhelmstr. 25, which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r. (Opening date for inquiry July 7, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Mikrosita (Drum filters)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry.)

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Mikrosita (Drum filters)

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Faivre, która uzyskała 80 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: Faivre, which obtained 80 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Dmuchawy  Roots

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy dmuchaw Roots:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: EKOFINN-POL Sp. z o.o., która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: EKOFINN-POL Sp. z o.o., which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 07.07.2022 r. (Opening date for inquiry July 7, 2022)

Zapytanie ofertowe (Inquiry): Optyczna sortownica do ikry (Optical eyed eggs sorter)

* treść zapytania (inquiry) – pobierz (download)

* oświadczenie (declaration) – pobierz (download)

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

(The contracting authority appoints Marcin Jesiołowski 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl to provide information to bidders regarding this inquiry.)

1.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Information concerning the awarding company for :

Optyczna sortownica do ikry (Optical eyed eggs sorter)

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: IMV Technologies, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

The Ordering Party informs that as a result of the conducted procedure, the awarding supplier which offered the most advantageous offer is: IMV Technologies, which obtained 100 points according to the evaluation criteria.

Data umieszczenia ogłoszenia 13.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Zestawy hydroforowe

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

5.08.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy Zestawów hydroforowych:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Hydro-Vacuum S.A., która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny

Data umieszczenia ogłoszenia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Zbiornik kriogeniczny

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

31.10.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy zbiornika kriogenicznego:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: TEMIS Marek Skajewski, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 19.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Auto dostawcze Furgon Max

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

7.11.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy auta dostawczego furgon max:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: AUTO DIUG IWONA DIUG, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 30.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe: Cytometr przepływowy

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza kierownika ds. badań i rozwoju Katarzynę Grecką (telefon +48 789149453;

e-mail: kgr@ikra-dabie.pl) do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

i zmianie terminu składania ofert

Dot. postępowania prowadzonego w trybie ofertowym na dostawę cytometru przepływowego

Zamawiający – Wylęgarnia Ryb „Dąbie” – Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz zawiadamia o zmianie specyfikacji warunków zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia, w punkt 1 dodaje „lub diodę UV LED o długości fali 365 nm”, w związku z czym w/w jednostka redakcyjna otrzymuje następujące brzmienie:

„Analizator/cytometr wyposażony w laser niebieski lub diodę UV LED o długości fali 365 nm”

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.12.2022, w związku z tym „Termin składania ofert” otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin na złożenie oferty upływa w dniu 20 grudnia 2022 r.”

Powyższe brzmienie opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez  zmian.

23.12.2022 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy na:

Dostawę cytometru przepływowego

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Sysmex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 05.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa „Systemu kontroli energii elektrycznej” dla lokalizacji Gospodarstwo Budówko, Budówko 1, 76-248 Dębnica Kaszubska

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

Data umieszczenia ogłoszenia 05.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe: Dostawa „Systemu kontroli energii elektrycznej” dla lokalizacji Wylęgarni Ryb Dąbie, Ul. Spacerowa 12 77-100 Dąbie

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

25.01.2023 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy „Systemu kontroli energii elektrycznej” dla lokalizacji Wylęgarni Ryb Dąbie, Ul. Spacerowa 12 77-100 Dąbie:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Energeon – Jarosław Dobaczewski, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

25.01.2023 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy „Systemu kontroli energii elektrycznej” dla lokalizacji Gospodarstwo Budówko, Budówko 1, 76-248 Dębnica Kaszubska:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Energeon – Jarosław Dobaczewski, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.

Data umieszczenia ogłoszenia 05.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe: Pompy properelowe

* treść zapytania – pobierz

* oświadczenie – pobierz

Zamawiający wyznacza Marcina Jesiołowskiego (tel. +48 509261534); e-mail: mje@ikra-dabie.pl do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zapytania ofertowego.

24.04.2023 r., Informacja o rozstrzygnięciu postępowania na wybór dostawcy pomp properelowych:

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Ślusarstwo produkcyjno – usługowe Paweł Czapiewski, która uzyskała 100 pkt. wg. Kryterium oceny.