Pokaż menu
Europejski Fundusz Morski i Rybacki Nasz pstrąg

قزل آلا نهری(بروک) - خانواده آزاد ماهیان

ماهی قزل آلا بروک از گونه های آب شیرین بومی شمال امریکا است.بهترین آب برای پرورش این گونه آب چشمه و یا چاه می باشد. محدوده مطلوب دما برای ماهی قزل آلا بروک بین 5 تا 12 درجه سانتیگراد با حداکثر 16 درجه سانتیگراد است. این نوع ماهی قابلیت پرورش متراکم را ندارد . این گونه بسیار مقاوم در برابر VHS و IHN است. سرعت رشد آن سریع اما کندتر از رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان است. از لحاظ کیفیت گوشت ،از این نوع ماهی بسیار استقبال می شود و بنابراین جایگزین بسیار خوبی برای اسپارکتیک می باشد.


انواع 

تمام ماده و تیریپلوئید

icon01-types

فصول عرضه

خردادماه تا دیماه

icon02-availalibity

میزان بازماندگی

۹۵٪ تا شروع غذاگیری

icon03-procent

زمان فروش 

۲۸۰ تا ۳۲۰ روز درجه

icon04-shop

زمان هچ 

۴۳۰ تا ۴۵۰ روز درجه

icon05-chemical